Borovčanin: Povratak domova omladine

"Ovo je početak otvaranja omladinskih centara širom Srbije, kako bi mladi u svakoj opštini ili gradu imali na raspolaganju prostore za svoj aktivizam i više mogućnosti za kvalitetniju mladost", naglasio je Borovčanin.

On je dodao da se zalaže da što više javnih prostora bude dostupno za korišćenje mladima kako bi se okupljali u zdravijem ambijentu, koristili ga za edukaciju, radionice i ostale oblike aktivizma, informisali o dostupnim lokalnim uslugama i imali neposredniju komunikaciju sa lokalnim vlastima.

“Takvi prostori su se nekada zvali domovi omladine ali ih je tranzicija značajno urušila. Sada su nam aktivnosti usmerene ka povratku domova omladine u partnerstvu sa lokalnim samoupravama”, rekao je Borovčanin.

Omladinski klub u Vrnjačkoj Banji je multifunkcionalni prostor namenjen mladima, a otvaranju je prisustvovao i ministar omladine i sporta Vanja Udovičić.

Top