Конкурс за запошљавање

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА - На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20) и члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21 ), а у складу са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-5030/2021, од 28 маја 2021. године, Министарство омладине и спорта оглашава - ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 11 ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

    Датум оглашавања: 25.05.2022. године           

    Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече од 26.05.2022. године

    Датум истека рока за пријављивање: 02.06.2022. године

    Текст конкурса можете погледати ОВДЕ.

Радна места:

  • Радно место за подршку нормативним и правним пословима, у Одељењу за стратешке, нормативне, правне и оперативно – аналитичке послове, у Сектору за омладину. Спискове кандидата можете преузети ОВДЕ. 
  • Радно место за праћење програма у области омладине, у Одсеку за сарадњу са удружењима и канцеларијама за младе, у Сектору за омладину. Спискове кандидата можете преузети ОВДЕ.
  • Радно место за нормативне послове, у Одсеку за нормативне, правне и оперативно – аналитичке послове у спорту, у Сектору за спорт. Спискове кандидата можете преузети ОВДЕ.
  • Радно место за инспекцијске послове у спорту – инспектор, у Одсеку за инспекцијске послове у спорту, у Сектору за спорт. Спискове кандидата можете преузети ОВДЕ.
  • Радно место за координацију оперативних процеса изградње и одржавања спортске инфраструктуре, у Одељењу за управљање инфраструктурним пројектима, у Сектору за спорт. Спискове кандидата можете преузети ОВДЕ.  
  • Радно место за правне послове и припрему уговора, у Одељењу за управљање инфраструктурним пројектима, у Сектору за спорт.  Спискове кандидата можете преузети ОВДЕ.
  • Радно место за послове финансијског управљања и контроле, у Одељењу за финансијско - материјалне, аналитичке и информатичке послове, у Секретаријату министарства. Спискове кандидата можете преузети ОВДЕ.
  • Радно место за књиговодствено - финансијске  послове, у Одељењу за  финансијско - материјалне, аналитичке и информатичке послове, у Секретаријату министарства. Спискове кандидата можете преузети ОВДЕ.
  • Радно место књиговође, у Одељењу за финансијско - материјалне, аналитичке и информатичке послове. Спискове кандидата можете преузети ОВДЕ.
  • Радно место интерног ревизора, у Групи за интерну ревизију. Спискове кандидата можете преузети ОВДЕ.
Top