Конкурс за запошљавање

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА - На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20) и члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, број 2/19), а у складу са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-5030/2021, од 28. маја 2021. године, Министарство омладине и спорта оглашава - ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 18 ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

    Датум оглашавања: 20.10.2021. године           

    Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече од 21.10.2021. године

    Датум истека рока за пријављивање: 28.10.2021. године

    Текст конкурса можете погледати ОВДЕ.

Радна места:

 • Радно место за подршку нормативним и правним пословима, у Одељењу за стратешке, нормативне, правне и оперативно – аналитичке послове, у Сектору за омладину. 
 • Радно место за праћење програма у области омладине, у Одсеку за сарадњу са удружењима и канцеларијама за младе, у Сектору за омладину. Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак можете преузети ОВДЕ.
 • Радно место за анализу и проверу извештаја у области спорта, у Одељењу за развој и унапређење система спорта, у Сектору за спорт. Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак можете преузети ОВДЕ.
 • Радно место за развој и омасовљавање спорта, у Одељењу за развој и унапређење система спорта, у Сектору за спорт. Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак можете преузети ОВДЕ.
 • Радно место за нормативне и опште правне послове, у Одсеку за нормативне, правне и оперативно – аналитичке послове у спорту, у Сектору за спорт. Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак можете преузети ОВДЕ.
 • Радно место за нормативне послове, у Одсеку за нормативне, правне и оперативно – аналитичке послове у спорту, у Сектору за спорт. 
 • Радно место за инспекцијске послове у спорту – инспектор, у Одсеку за инспекцијске послове у спорту, у Сектору за спорт. Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак можете преузети ОВДЕ.
 • Радно место за координацију оперативних процеса изградње и одржавања спортске инфраструктуре, у Одељењу за управљање инфраструктурним пројектима, у Сектору за спорт.   
 • Радно место за правне послове и припрему уговора, у Одељењу за управљање инфраструктурним пројектима, у Сектору за спорт.  
 • Радно место за планирање и програмирање ИПА пројеката и сарадњу са међународним фондовима, у Групи за ИПА пројекте и међународне фондове, у Сектору за међународну сарадњу и европске интеграције. Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак можете преузети ОВДЕ.
 • Радно место за реализацију ИПА пројеката, у Групи за ИПА пројекте и међународне фондове, у Сектору за међународну сарадњу и европске интеграције. Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак  можете преузети ОВДЕ.  
 • Радно место за правне послове, у Одељењу за људске ресурсе, правне и опште послове, у Секретаријату министарства. Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак можете преузети ОВДЕ
 • Радно место за јавне набавке у Министарству, у Одељењу за људске ресурсе, правне и опште послове, у Секретаријату  министарства. Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак можете преузети  ОВДЕ.
 • Радно место за послове финансијског управљања и контроле, у Одељењу за финансијско - материјалне, аналитичке и информатичке послове, у Секретаријату министарства. 
 • Радно место за књиговодствено - финансијске  послове, у Одељењу за  финансијско - материјалне, аналитичке и информатичке послове, у Секретаријату министарства.  
 • Радно место књиговође, у Одељењу за финансијско - материјалне, аналитичке и информатичке послове. 
 • Радно место руководилац Групе за интерну ревизију, у Групи за интерну ревизију. 
 • Радно место интерног ревизора, у Групи за интерну ревизију. 
Top