Конкурс за запошљавање

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА На основу члана 50. Закона о државним службеницима и члана 4. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима оглашава

JАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 12 ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

Датум оглашавања: 20.05.2020.  Датум истека рока за пријављивање: 28.05.2020.

Текст Конкурса можете преузети ОВДЕ.

Радна места:

 • Радно место за праћење спровођења пројеката којима се остварују индикатори јавних политика, у звању саветник, у Одсеку за стратешке, нормативне, правне и оперативно – аналитичке послове, у Сектору за омладину. Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак можете преузети ОВДЕ.
 • Радно место за развој и унапређење олимпијског и параолимпијског спорта, у звању саветник, у Одељењу за развој и унапређење система спорта, у Сектору за спорт. Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак можете преузети ОВДЕ.
 • Радно место за анализу и проверу извештаја у области спорта, у звању саветник, у Одељењу за развој и унапређење система спорта, у Сектору за спорт. Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак можете преузети ОВДЕ.
 • Радно место за праћење програма у области спорта, у звању млађи саветник, у Одељењу за развој и унапређење система спорта, у Сектору за спорт. Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак можете преузети ОВДЕ.
 • Радно место за нормативне и опште правне послове, у звању самостални саветник, у Групи за нормативне, правне и оперативно – аналитичке послове у спорту, у Сектору за спорт. Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак можете преузети ОВДЕ.
 • Радно место за реализацију новчаних награда, стипендија и националних признања и аналитичке послове у спорту, у звању саветник, у Групи за нормативне, правне и оперативно – аналитичке послове у спорту, у Сектору за спорт. Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак можете преузети ОВДЕ.
 • Радно место за инспекцијске послове у спорту – инспектор, у звању самостални саветник, у Одсеку за инспекцијске послове у спорту, у Сектору за спорт. Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак можете преузети ОВДЕ.
 • Радно место за реализацију ИПА пројеката, у звању саветник, у Групи за ИПА пројекте и међународне фондове, у Сектору за међународну сарадњу и европске интеграције. Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак можете преузети ОВДЕ.
 • Радно место за хармонизацију прописа са ЕУ, у звању саветник, у Групи за билатералну и мултилатералну сарадњу и европске интеграције, у Сектору за међународну сарадњу и европске интеграције. Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак можете преузети ОВДЕ.
 • Радно место за билатералну и мултилатералну сарадњу, у звању саветник, у Групи за билатералну и мултилатералну сарадњу и европске интеграције, у Сектору за међународну сарадњу и европске интеграције. Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак можете преузети ОВДЕ.
 • Радно место интерног ревизора, у звању саветник, Самостални извршилац изван свих унутрашњих јединица. Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак мможете преузети ОВДЕ.
Назад

Архива вести