Вести

Датум: 06.11.2014

Потенцијалним понуђачима за ЈН 25/2014

Датум: 31.10.2014

Јавна набавка мале вредности - Услуга штампања репрезентативног материјала за потребе Министарства

Датум: 27.08.2014

Позив за подношење понуда за јавну набавку добара – набавка поклона, за партију II

Датум: 08.08.2014

Обавештење о обустави поступка јавне набавке - ОРН: 45212000

Датум: 15.07.2014

Јавна набавка - поклони и награде

Датум: 07.05.2014

Јавна набавка текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај

Датум: 23.04.2014

Јавна набавка прање возила

Датум: 16.04.2014

Јавни позив за пријаву једница локалних самоуправа за учешће у пројекту

Датум: 03.04.2014

Јавна набавка - одржавање и поправка рачунарске опреме

Датум: 01.04.2014

Јавна набавка - Прес клипинг


Страница 14 од 16
Top