Вести

Датум: 05.10.2018

Јавна набавка 11/2018 - Услуга дефинисања метода и упитника панел истраживања

Датум: 03.10.2018

Јавна набавка 10/2018 - Истраживање о праћењу спровођења Националне стратегије за младе

Датум: 11.09.2018

Јавна набавка - нова 1.3.9/1/2018,O5 - Радови на завршетку доградње фискултурне сале ОШ „Карађорђе” у Тополи

Датум: 05.09.2018

Јавна набавка 9/18 - Одржавање евиденционог деловодника и пратећег софтвера

Датум: 28.08.2018

Јавна набавка 7/2018- Одржавање и сервис службених аутомобила

Датум: 14.08.2018

Јавна набавка 8/2018 - Истраживање о положају и потребама младих

Датум: 27.07.2018

Jавна набавка 1.3.9/2018,O5 - Радови на завршетку доградње фискултурне сале ОШ „Карађорђе” у Тополи

Датум: 28.06.2018

Јавна набавка 6/2018 - Услуге штампања

Датум: 15.06.2018

Јавна набавка 5/2018 - Услуге посредовања при куповини авио и других карата и резервацијих хотелског смештаја

Датум: 04.06.2018

Јавна набавка 4/2018 - Одржавање сајта


Страница 10 од 19
Top