Усвојена листа прелиминарних резултата по Конкурсу за стипендирање студената на студијама у иностранству за школску 2021/22. годину

На 102. писаној седници Фонда за младе таленте Републике Србије, одржаној 26. новембра 2021. године, усвојена је Одлука о усвајању Листе прелиминарних резултата по Конкурсу за стипендирање најбољих студената студија другог и трећег степена на универзитетима земаља чланица Европске уније и Европске асоцијације за слободну трговину (EFTA) и на водећим светским универзитетима за школску 2021/22. годину.

Пријаву са документацијом на Конкурс поднело је 362 кандидата, а једно лице поднело је део документације на Конкурс без пријаве. Од укупног броја пријављених, 67 кандидата испуњава све услове Конкурса и има потпуну документацију, за 142 кандидата који су доставили сва обавезна документа предвиђена условима Конкурса у току је поступак провере статуса држављанства, док 154 кандидата не испуњава један или више услова Конкурса и/или има непотпуну документацију.

Сви кандидати који су поднели пријаве на Конкурс могу поднети примедбе и допуну документације по Конкурсу најкасније до 3. децембра  2021. године.

Након рока предвиђеног за примедбе и допуну документације биће утврђена Листа добитника стипендије Фонда за младе таленте Републике Србије.

Увид у листу прелиминарних резултата конкурса можете извршити ОВДЕ.

Модел пропратног акта за допуну документације можете преузети ОВДЕ.

Top