Усвојена Листа прелиминарних резултата по Конкурсу за стипендирање до 1500 најбољих студената у Републици Србији за школску 2020/2021. годину

На 99. писаној седници Фонда за младе таленте Републике Србије, одржаној 19. априла 2021. године, усвојена је Одлука о прелиминарним листама по Конкурсу за стипендирање до 1000 најбољих студената завршне године основних академских студија и до 500 студената завршне године мастер академских студија са високошколских установа чији је оснивач Република Србија за школску 2020/21. годину.

Документацију на Конкурс поднело је 2267 лица, од којих 2166 кандидата испуњава све услове Конкурса и има потпуну документацију, док 101 кандидат не испуњава један или више услова Конкурса и/или има непотпуну документацију.

Сви кандидати који су поднели благовремене пријаве на Конкурс могу поднети примедбу и допуну документације по Конкурсу најкасније до 26. априла 2021. године.

Након рока предвиђеног за подношење примедаба и допуна документације биће утврђена Листа добитника стипендије Фонда за младе таленте Републике Србије.

Увид у листе прелиминарних резултата конкурса можете извршити ОВДЕ.

Модел пропратног акта за допуну документације можете преузети ОВДЕ.

Top