Удовичић са представницима 90 општина

,,Шаролик статус Канцеларија за младе у одређеном броју општина омогућава да поједине Канцеларије за младе имају одличне резултате у свом раду док у другим градовима и општинама канцеларије због свог статуса имају проблем у функционисању и својој одрживости. С обзиром на то да су Канцеларије за младе место где млади људи могу да се, уз системско планирање, окупљају, интегришу, неформално едукују, искажу, оснивају удружења и реализују своје идеје министарство моли општине да пронађу модел у оквиру ког би Канцеларија за младе радила и функционисала“, поручио је Удовичић представницима општина.

Удовичић је истакао да је потрага за јединственим моделом или моделима Канцеларије за младе нужна и неопходна.

,,Управо ту и јесте кључна улога градова и општина као најважнијих партнера Министарства омладине и спорта. Циљ је да заједнички направимо одрживе моделе јер потребе и могућности јединица локалне самоуправе у овој области нису уједначене“, рекао је Удовичић.

IMG_4781

Министар је нагласио да је непходно да се редефинишу улоге свих актера у реализацији локалне бриге о младима и који је то минимум услуга које општине могу и треба да нуде младима, било преко Канцеларија за младе или преко других институција на локалном нивоу.

,,Важно је да се настави са континуираном едукацијом координатора Канцеларија за младе који се баве спровођењем омладинске политике на локалном нивоу. Такође је важно да сваки град или општина у складу са својим могућностима обезбеди јавни простор у коме ће Канцеларија за младе моћи несметано да спроводи своје активности. Издвајање средстава из буџета локалне самоуправе која ће бити наменски трошена за рад Канцеларије за младе и спровођење локалних акционих планова за младе један је од предуслова системске бриге о младима на локалном нивоу“, закључио је Удовичић.

Top