Удовичић o примени новог Закона о спорту

Министар је говорио о важности имплементације и спровођења новог закона и више од два сата одговарао на питања представника спортских савеза.

Удовичић је истакао да је доношење закона био огроман корак за српски спорт, али он не сме остaти мртво слово на папиру. Додао је да очекује од свих спортских савеза да доследно имплементирају нови закон, јер је њихова улога у том процесу јако важна.

Он је и нагласио да је јако важно да се све одредбе доследно спроводе пре свега оне које се односе на децу у спорту, на висину чланарине, здравствене прегледе и друге услове.

Семинару је присуствовао и велики број спортских стручњака и стручњака у спорту.

Top