Седница Међуминистарског савета за праћење и усмеравање спровођења реформе у области образовања

Сви смо сагласни да све што радимо, радимо са младима и за младе, а за то је предуслов партнерски однос институција и младих као једини пут да дођемо до најоптималнијих одлука у најбољем интересу младих.

Top