Резултати Јавног конкурса за стимулисање различитих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих

Министарство омладине и спорта донело је одлуку о додели финансијских средстава за програме и пројекте за стимулисање различитих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих.

Министарство је и ове године наставило са подршком активностима и пројектима којима се  развијају сервиси, услуге и механизми који поспешују запошљивост и запосленост младих кроз међусекторску сарадњу, а у циљу стимулисања различитих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих. У том циљу, Министарство омладине и спорта је у оквиру Јавног конкурса за стимулисање различитих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих који је расписан 30. априла 2018. године, на основу предлога комисије, од пристиглих 89 предлога програма и пројеката, одабрало 27 програма и пројеката који ће се финансирати у укупном износу од 39.996.540,55 динара.

За реализацију области 1: спровођење програма омладинског предузетништва (неформално образовање у области предузетништва и покретања сопственог бизниса, покретање бизнис инкубатора, хабова, предузетничких фирми, предузетништво у пољопривреди и креативној индустрији уз подршку ментора, промоција успешних младих предузетника...) подржано је 8 програма и пројеката, области 2: спровођење програма који повећавају запошљивост младих (неформално образовање у сврху запошљавања и повећања запошљивости, радне/стручне праксе у малим и средњим предузећима, организацијама цивилног друштва, обуке за дефицитарна занимања) подржано је 12 програма и пројеката, области 3: развијање и спровођење програма који развијају предузетнички дух и финансијску писменост код младих у основним и средњим школама, подржано је 2 програма и пројеката, области 4: спровођење програма за повећање запошљивости младих који се суочавају са додатним баријерама приликом уласка на тржиште рада (нпр. млади без квалификација, млади Роми и Ромкиње, млади са инвалидитетом, млади који су изашли из система институционалне бриге и друге осетљиве групе становништва препознате различитим стратешким документима) подржано је 5 програма и пројеката.

Резултате Jавног конкурса за програме и пројекте подршке младима у запошљавању можете преузети ОВДЕ.

Top