Резултати Јавног конкурса за развој и спровођење омладинске политике

Министарство омладине и спорта донело је одлуку о додели финансијских средстава за програме и пројекте подршке развоју и спровођењу омладинске политике.

С циљем пружања подршке за развијање секторских политика и јачање међусекторске сарадње, унапређење формалног и неформалног образовања младих ради стицања практичних знања и вештина; подизање капацитета удружења младих и канцеларија за младе за остваривање међународне сарадње и коришћење фондова, Министарство омладине и спорта је у оквиру Јавног конкурса за развој и спровођење омладинске политике који је расписан 30. априла 2018. године, на основу предлога комисије, од пристиглих 11 предлога, одабрало 3 програма који ће се финансирати у укупном износу од 19.998.700,00 динара, и то:

област 1: подршка активном учешћу младих, развоју међуресорних програма и умрежавање свих актера омладинске политике кроз активно учешће младих на локалном, националном и међународном нивоу; јачање капацитета организација младих и за младе, појединаца и других актера омладинске политике; подстицање регионалне омладинске сарадње и размене с циљем да се промовишу идеје помирења, толеранције и друге европске вредности; увођење модела структуираног дијалога; заговарање унапређења процедура и политика за активно учешће младих у друштву и већу запошљивост и безбедност младих,  подржаће се један програм у укупном износу од 7.000.000,00 динара;

област 2 стандардизација омладинског рада кроз акредитацију нових удружења, професионализацију људских ресурса, признавање и препознавање омладинског рада на националном и локалном нивоу, развијање онлајн алата за омладински рад и неформално образовање, развој група за подршку омладинским радницима/цама, информисање јавности о омладинском раду и његовом значају, подржаће се један програм у укупном износу од 6.500.000,00 динара;

област  3: подизање капацитета координатора канцеларија за младе, анализа рада и испуњености стандарда рада КЗМ и предлагање мера за њихово достизање;  развој сервиса у канцеларијама за младе и подршка отварању нових канцеларија за младе;  подршка изради/ревизији локалних стратешких докумената и успоставаљњу функционалних и одрживих савета за младе и  активности за остваривање међународне сарадње, подржаће се један програм у укупном износу од 6.498.700,00 динара;

Резултате Jавног конкурса за развој и спровођење омладинске политике можете преузети ОВДЕ.

Top