Резултати Јавног конкурса за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу

Министарство омладине и спорта донело је одлуку о додели финансијских средстава за програме и пројекте од јавног интереса у областима омладинског сектора које ће спроводити локалне самоуправе.

С циљем стварања услова за квалитетно провођење слободног времена, активно учешће у друштву, за промоцију и упражњавање здравих и безбедних стилова живота младих у ЈЛС, развијање једног или више програма, успостављање одрживих и економичних сервиса за младе, унапређење положаја и учешћа младих у локалној заједници и стимулисање различитих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих, Министарство омладине и спорта је расписало Јавни конкурс за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу 07. фебруара 2020. године. На основу предлога комисије, од пристиглих 40 предлога пројеката, одабрано је 24 пројеката који ће се финансирати у укупном износу од 45.705.981,10 динара.

Честитамо свим јединицама локалне самоуправе којима су одобрени пројекти и желимо пуно успеха у спровођењу истих.

Резултате Јавног конкурса за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу можете преузети ОВДЕ и ОВДЕ.

Top