Резултати Јавног конкурса за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу

Министарство омладине и спорта донело је одлуку о додели финансијских средстава за програме и пројекте од јавног интереса у областима омладинског сектора које ће спроводити локалне самоуправе.

С циљем стварања услова за унапређење положаја и учешћа младих у локалној заједници и стимулисање различитих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих., Министарство омладине и спорта је у оквиру Јавног конкурса за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу који је расписан 30. априла 2018. године, на основу предлога комисије, од пристигла 63 предлога, одабрало 22 пројекта који ће се финансирати у укупном износу од 39.613.559,36 динара.

За део конкурса А:

област 1а: Стварање услова за квалитетно провођење слободног времена, активно учешће у друштву, спровођење културних садржаја, неформално образовање и информисање прилагођено потребама свих категорија младих (реновирање и опремање канцеларије за младе, омладинских клубова и других простора за младе) подржаће се три пројекта у укупном износу од  4.076.459,60  динара;

област 1б:  стварање услова за промоцију и упражњавање здравих и безбедних стилова живота младих у ЈЛС прилагођено потребама свих категорија младих (учешће у изградњи теретана на отвореном, отворених простора за рекреативне садржаје, бициклистичке, трим стазе итд). подржаће се девет пројеката у укупном износу од  19.639.409,76  динара;

област 2: Развијање једног или више програма и успостављање одрживих и економичних сервиса за младе (каријерни сервис, инфо сервис, волонтерски сервис, формирање саветовалишта за здравље...), подржаће се четири пројекта у укупном износу од  4.246.290,00  динара;

док ће се за део конкурса Б:

Развијање услуга и механизама који поспешују предузетнички дух, запошљивост и запосленост младих кроз међусекторску сарадњу, подржати шест пројеката у укупном износу од 11.651.400,00 динара.

Честитамо свим јединицама локалне самоуправе којима су одобрени пројекти за реализацију и желимо пуно успеха у спрођењу истих.

Резултате Јавног конкурса за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу можете преузети ОВДЕ.

Top