Резултати Јавног конкурса за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу

Министарство омладине и спорта донело је одлуку о додели финансијских средстава за програме и пројекте од јавног интереса у областима омладинског сектора које ће спроводити локалне самоуправе.

С циљем стварања услова за унапређење положаја и учешћа младих у локалној заједници и стимулисање различитих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих, Министарство омладине и спорта је у оквиру Јавног конкурса за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу који је расписан 8. септембра 2017. године, на основу предлога комисије, од пристиглих 37 предлога, одабрало 9 пројеката који ће се финансирати у укупном износу од 9.819.050,00 динара и то:

ДЕО КОНКУРСА А:  Стварање услова за квалитетно провођење слободног времена, активно учешће у друштву, спровођење културних садржаја, неформално образовање и информисање прилагођено потребама свих категорија младих (реновирање и опремање канцеларије за младе, омладинских клубова и других простора за младе); стварање услова за промоцију и упражњавање здравих и безбедних стилова живота младих у ЈЛС прилагођено потребама свих категорија младих (учешће у изградњи теретана на отвореном, отворених простора за рекреативне садржаје, бициклистичке, трим стазе итд.) подржаће се три пројеката у укупном износу од 2.499.050,00  динара;

док ће се за ДЕО КОНКУРСА Б: Развијање услуга и механизама који поспешују предузетнички дух, запошљивост и запосленост младих кроз међусекторску сарадњу, подржати шест пројекта у укупном износу од 7.320.000,00 динара.

Честитамо свим јединицама локалне самоуправе којима су одобрени пројекти за реализацију и желимо пуно успеха у спровођењу истих.

Резултате Јавног конкурса за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу можете преузети ОВДЕ.

Top