Регионална канцеларија за сарадњу младих расписује конкурс за позицију службеника за финансије и администрацију

Након избора Генералног секретара, Заменика генералног секретара, административног и програмског особља, Регионална канцеларија за сарадњу младих расписије позив и за позицију службеника за финансије и администрацију за рад у седишту Секретаријата.

Службеник за финансије и администрацију биће задужен за управљање финансијама, одржавање рачуна, контролу буџета, подршку у административном сегменту која може обухватити и надзор и извршење административних послова.

Конкурс је отворен до 4. августа 2017. године до 18 часова по средњоевропском времену.  

Детаљан опис и неопходни услови које кандидат треба да задовољи за наведену позицију, поступак аплицирања, као и информације у вези са конкурсом, могу се пронаћи на званичној интернет страници Регионалне канцеларије за сарадњу младих  http://www.rycowb.org/?p=3120 .

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Регионална канцеларија за сарадњу младих представља независни институционални механизам за сарадњу младих западног Балкана, који је успостављен споразумом потписаним 4. јула 2016. године у Паризу. Уговорне стране су Албанија, Босна и Херцеговина, Косово*, Македонија, Црна Гора и Србија.

* Овај назив је без прејудицирања статуса и у складу је са Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1244 и мишљењем Међународног суда правде о декларацији о независности Косова.

Top