Радови на реконструкцији атлетске стазе на Градском стадиону у Суботици

Још један од пројеката на побољшању спортске инфраструктуре у Србији је у току, радови на Градском стадиону у Суботици – реконструкција атлетске стазе, свлачионица и санитарних просторија, теку по плану. За потребе реновирања овог стадиона Министарство омладине и спорта издвојило је 67.040.000 динара.

Пројекат реконструкције обухвата постојећу неусловну атлетску стазу у савремену атлетску стазу са испоштованим захтевима међународне атлетске федерације за такмичења међународног ранга, атлетских борилишта, као и реконструкцију свлачионица и санитарног чвора смештених испод дела трибина. Стаза се састоји од 8 трака за трчање, јамом за трке стипл чез и са припадајућим атлетским борилиштима за атлетска бацања и скокове. У склопу атлетске стазе пројектована је и реконструкција припадајуће атмосферске канализације и потребно измештање делова заливне мреже фудбалског терена.

Такође, пројектовани су нови ивичњаци, изравњавајући и завршни асфалтни слојеви атлетске стазе, комплетно нова атлетска борилишта за даљинске скокове, јама за стипл, кругови за бацања а постојећи травнати терен се задржава. У свлачионици и санитарном чвору врши се замена свих подних и зидних облога, унутрашњих инсталација водовода и канализације, као и замена спољног вода канализације до постојећег сабирног, ревизионог шахта. У току је извођење радова на ископу земље испод борилишта, демонтажа санитарних блокова, обијање плочица са зидова у мокрим чворовима, као и демонтажа ограде на трибинама.

Почетком јула Уговор о извођењу радова на Градском стадиону у Суботици потписан је од стране Министарства омладине и спорта, града Суботице и носиоца посла „СМБ-Градњаˮд.о.о., а рок за завршетак радова, је 105 дана од увођења извођача.

Top