Промоција глобалног образовања у Србији

Свечано су је отворили државни секретар за омладину и национални координатор за глобално образовање Ненад Боровчанин, директор Канцеларије Савета Европе у Београду Тим Картрајт и извршна директорка Центра за омладински рад Данијела Радић.

Том приликом, Боровчанин је истакао значај бављења глобалним образовањем, будући да се оно односи на прихватање реалности и разноликости света и развијање свести о томе да сви имају једнака права. Указао је да глобално образовање обухвата развојно образовање, образовање за људска права, образовање за мир и превенцију конфликата, образовање за одрживи развој и интеркултурно образовање, што је у потпуности компатибилно са циљевима и принципима законских и стратешких докумената у омладинском сектору у Србији.

Глобално образовање у Србији

Конференција „Глобално образовање у Србији“ имала је за циљ да окупи све заинтересоване стране у пољу глобалног образовања из Србије, као и регионалне и међународне експерте како би заједно допринели почетку консултација на ову тему, као и креирању препорука када је у питању развој глобалног образовања у Србији. Програмом је предвиђено да конференција обезбеди простор за размену искустава кад је у питању глобално образовање и његови различити аспекти, те је посебна пажња посвећена излагачима из Словеније и Црне Горе.

Глобално образовање у Србији

Такође, конференција је била добра прилика за Министарство омладине и спорта да прикаже шта је до сада урађено на пољу глобалног образовања. У периоду од 2012. до 2015. године, у сарадњи са удружењима младих и за младе и Канцеларијама за младе спроведен је низ активности - обуке за младе наставнике, активности које промовишу међугенерацијску солидарност, мултикултуралне размене младих, активности усмерене на одрживи развој и низ других.

Глобално образовање у Србији

Министарство омладине и спорта остаје посвећено спровођењу глобалног образовања у наредним годинама. Стога је током конференције свим присутнима упућен позив да се заједнички обележи Недеља глобалног образовања од 14. до 22. новембра и то под слоганом: Једнаке шансе у пракси!

Top