Представљени резултати истраживања о могућностима за унапређивање предузетништва младих

Основни циљ истраживања је сагледавање услова у којима се млади у Србији баве предузетништвом и обезбеђивање, на подацима засноване, основе за креирање јавних политика и регулаторних интервенција, како би се створили повољнији услови за развој омладинског предузетништва и смањење незапослености младих. Посебан акценат стављен је на три делатности за које се процењује да имају велики потенцијал раста и да су пријемчиве младима: информационо-комуникационе технологије, креативне индустрије и услуге у пољопривреди.

У уводном обраћању, помоћница министра Снежана Клашња, нагласила је да чак 37% младих жели да се отпочне самосталан посао али број оних који се заиста реализују као послодавци или инокосно запослени нажалост не прелази 8%. Стога ће Министарство омладине и спорта, на основу резултата овог истраживања, упутити иницијативе надлежним ресорима за промене у регулаторном оквиру у циљу даљег подстицaњa омладинског предузетништва.

ekonomski_institut_perform-2

Презентацији резултата присуствовали су представници институција, партнерских организација, удружења која се баве унапређивањем запошљивости младих и стипендисти Фонда за младе таленте, док ће чланови Радне групе за праћење и спровођење Националне стратегије за младе и Савета за младе бити упознати са резултатима истраживања на првим наредним седницама.

Истраживање у целости можете преузети ОВДЕ.

Презентацију кључних налаза истраживања можете преузети ОВДЕ.

Top