Представљена монографија "Спортске школе–спортски кампови, 50 година спортских кампова у Србији"

Истраживања која су спроведена у Министарству омладине и спорта, недвосмислено указују на чињеницу да су велика улагања државе у ове програме била оправдана, и да су програми спортских кампова за младе перспективне спортисте постигли свој циљ и уједно показали да ови програми имају своју будућност и у наредном периоду.

Израда ове публикације има за циљ да истакне значај организације спортских кампова, на најбољи начин представи рад гранских спортских савеза и прикаже велики број спортиста који су били учесници спортских кампова.

Значај монографије произилази из чињенице да су програми спортских кампова за младе перспективне спортисте имали важну улогу у спортским каријерама великог броја успешних спортиста.

Поред позваних гостију на промоцији су се обратили државни секратар за спорт Предраг Перуничић, проф. др Бранко Бошковић са Факултета за спорт и проф. др Милан Михајловић, рецензент ове монографије.

Током обраћања бројним представницима Министарства, факултета, спортских организација и спортским пријатељима, аутор монографије др Мирко Кантар се захвалио свима који су дали допринос изради ове публикације.

 
Top