Предлог нацрта Стратегије за младе представљен у Пожаревцу

"Министарство омладине и спорта Републике Србије је започело израду нове стратегије која је предвиђена Законом о младима као документ који, на предлог МОС, доноси Влада на период од 10 година. Такође је започета израда Акционог плана за спровођење стратегије за период 2015-2018. године. Ово је један од најважнијих послова Министарства омладине и спорта ове године и очекујемо да до краја ове године документ буде готов“, каже шеф Одсека за сарадњу са канцеларијама за младе и удружењима Сектора за омладину Министарства омладине и спорта Зорица Лабудовић.

Документ пише радна група коју чине 53 члана од којих су 33 члана именована од стране институција и организација, а двадесеторо је одабрано на конкурсу МОС. „Министарство је тренутно у процесу организације округлих столова на којима представљамо први нацрт нове Националне стратегије за младе за наредни десетогодишњи период. Укупно 14 округлих столова биће организовано до 20. октобра, а након тога ће бити размотрени прикупљени коментари на први нацрт и евентуално укључени у нацрт. Јавна расправа би требало да почне од 15. новембра, а да документ буде готов до краја године“, каже Лабудовић.

Националном стратегијом за младе се уређује: активно учешће младих у друштвеном животу, обезбеђивање остваривања права младих на једнаке шансе, информисање младих, подстицање и вредновање толеранције, демократије, изузетних постигнућа младих, подстицање и развијање формалног и неформалног образовања, подстицање и стимулисање запошљавања и самозапошљавања младих и омладинског предузетништва, унапређивање безбедности младих, одрживог развоја и здраве животне средине, очување и унапређивање здравља младих и друге активности и области од значаја за младе.

У првом нацрту нове стратегије за младе се као области налазе: запошљавање, образовање, култура, мобилност младих, информисање, активно учешће, безбедност, здравље, одрживи развој, а свака област има неколико стратешких циљева који одговарају проблемима младих. На округлом столу је учествовало око 70 младих из Браничевског и Подунавског округа, као и представници институција и организација које се баве младима. То су, пре свих, представници Удружења грађана "Шанса" и Омладине ЈАЗАС-а Пожаревац, као ресурс центара за спровођње програма „Млади су закон“ на територији Браничевског и Подунавског округа.

Top