Подршка стипендистима Фонда за младе таленте и нова решења кроз Стратегију за младе

Снежана Клашња, помоћник министра за омладину, истакла је да Министарство омладине и спорта препознаје важност усклађивања система високог образовања са потребама тржишта рада, због чега је своје деловање усмерило на низ мера предвђених Националном стратегијом за младе 2015-2025. Клашња је данас учествовала на панел дискусији „Усклађивање система високог образовања са потребама тржишта рада“ у оквиру Студентског привредно-политичког форума.

Она је упозорила да, према истраживањима, младима недостају кључне компетенце за друштво у коме знања брзо застаревају у коме се траже флексибилност,тимски рад и предузетничко размишљање.

Истакла је да су приоритети у раду Министарства омладине и спорта управо запошљавање и самозапошљавање младих, као и повезивање активности у области формалног и неформалног образовања са привредом.

Као решење, помоћник министра за омладину наводи активности које је Министарство усмерило ка стипендистима Фонда за младе таленте и низ мера које предвиђа нова Националан стратегија за младе.

„Повећање усклађености знања, вештина и компетенција које је стичу у процесу целоживотног учења, са потребама тржишта рада и укључивање представника послодаваца у систем образовања, унапређење механизама за спровођење стручних пракси и других облика стицања радног искуства, подстицајни услови за развој предузетништва младих, њихово каријерно вођење и саветовање, те укључивање младих у одлучивање, само су неки од корака који ће успешно променити статистику према којој је свака друга млада особа у Србији незапослена“, закључила је Клашња.

Top