Подршка  регионалној  инклузивној омладинској иницијативи

Приликом представљања резултата пројекта Милан Јанковић, председник Удружења студената са хендикепом, истакао је да је пројекат спроведен у шест градова у Србији (Врање, Ниш, Јагодина, Обреновац, Кикинда и Суботица). Организовани су округли столови уз учешће младих са хендикепом, канцеларија за младе, удружења и локалних институција где се разговарало о проблемима и преперкама за  инклузију и који постојећи ресурси се могу боље искористити за побољшање положаја младих са хендикепом у свакој локалној заједници. Затим су одржане локалне уличне акције на којима су заинтересовани  могли и да се на креативан и активан начин упознају са положајем младих се хендикепом.

Присутне је поздравила Снежана Клашња, помоћница министра, која је истакла да су једнаке шансе и социјална укљученост  пририортетни циљеви у претходној, а и у новој Националној стратегији за младе, те је  Министарству партнерство са удружењима младих у спровођењу ових циљева неопходно, а нарочито партнерство са удружењима која окупљају младе  из рањивих група. Такође, инклузивна омладинска политика је један од стандарда рада препоручен канцеларијама за младе. Поред овога искористила је прилику да се захвали Удружењу студената са хендикепом које је имало представнике у три тематске групе приликом израде Националне стратегије за младе 2015-2025. године.

Марија Булат, представница Кровне организације младих Србије, истакла је да је Удружење студената са хендикепом члан овог савеза, чиме су равноправно укључени у креирање омалдинске политике на свима нивоима.

Затим је уследила дискусија на којој је један од младих са хендикепом рекао да се млади са хендикепом обраћају канцеларијама за младе, јер им је тамо место као и свим младим људима.

У закључним разматрањима је констатовано да се активности на инклузији младих са хендикепом у локалној заједници настављају уз посебан нагласак на укључивање локаланих самоуправа и мотивисању и оснаживању младих са хендикепом за самозаступање.

Top