Почела са радом радна група за израду Националне стратегије за младе 2015-2025

Датум: 21.08.2014 | Категорија: Омладина,

Министарство омладине и спорта је у складу са својим надлежностима и планираним активностима у 2014. години започело процес израде Националне стратегије за младе за период од 2015. до 2025. године и акционог плана за период од 2015. до 2018. године.

Први корак ка изради стратешког документа који ће дефинисати омладинску политику у наредних десет година и трогодишњег акционог плана начињен је 13. августа 2014. године када је одржан конститутивни састанак Радне групе за израду овог стратешког документа и припадајућег акционог плана. У складу са Одлуком коју је Влада Републике Србије донела 31. јула, на утврђивању праваца развоја омладинске политике у наредном периоду радиће педесет и три члана представника државних органа, организација и експерти из области које ће бити обухваћене Националном стратегијом за младе.

У склопу почетних активности на изради Националне стратегије за младе и акционог плана, 20. августа 2014. године одржан је за координаторе тематских група уводни тренинг у вези са процесом креирања стратешког документа и акционог плана.

Национална стратегија за младе бавиће се битним проблемима из различитих области живота младих у Србији као што су: запошљавање и предузетништво, образовање и обука, здравље и благостање, партиципација и активизам, мобилност и информисање, социјална инклузија, креативност и култура, безбедност. Намера Министарства омладине и спорта је да Национална стратегија за младе и акциони план буду креирани кроз широк консултативни процес, у партнерском односу Владе, цивилног сектора и младих.

Назад

Архива вести