Почела израда стратегије развоја спорта 2014-2018

Министарство омладине и спорта започело је израду Националне стратегије развоја спорта за период од 2014. до 2018. године и Акционог плана за њену примену. Задатак Стратегије је да обезбеди смернице за унапређење и даљу афирмацију спорта у Србији. Један од незаобилазних сегмената биће обезбеђивање услова да се сви грађани баве спортом, побољшање школског и универзитетског спорта, као и унапређење инфраструктурних капацитета и стручног рада у спорту. Стратегија развоја спорта ће се, као најзначајнији стратешки и плански документ у овој области, бавити свим суштинским приоритетима спорта у Србији. Министарство омладине и спорта је, у оквиру припрема за израду Стратегије, широм Србије организовало трибине, како би се дошло до правих информација о тренутном стању спорта на националном и на локалном нивоу. На трибинама на локалу и на националној конференцији „Локална политика и спорт“, својим предлозима и сугестијама смернице за нову петогодишњу стратегију развоја спорта дало је око 3000 спортских радника из Србије. По завршетку нацрта, стручна јавност ће још једном имати прилику да на јавним расправама да допринос коначној верзији Стратегије развоја спорта.
Top