Перуничић: Предуслов за успех - симбиоза спортских програма и инфраструктуре

Тема конференције је градња стадиона са посебним нагласком на европске и америчке моделе финансирања градње различитих стадиона и примена таквих модела у Србији.

Перуничић је истакао да су неопходан предуслов за спровођење активности из области спорта, физичког васпитања и рекреације спортски програми у симбиози са спортском инфраструктуром, као и да обим понуде спортских активности једне државе зависи од квантитета, разноврсности и доступности спортских објеката.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

"Савремена истраживања развоја спортске инфраструктуре указују на то да су у свету спортски објекти, а посебно стадиони, прошли кроз више фаза развоја, почевши од изградње првих функционалних стадиона, преко реконструкције, адаптације и осавремењивања, до стадиона у зонама градских центара. Новоизграђени центри са стадионима постају врло значјани за локалну заједницу као комерцијални, забавни и пословни комплекси. Све европске земље граде нове стадионе, а највише Велика Британија и Немачка", рекао је Перуничић.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Према његовим речима, Србија важи за земљу врхунских спортских постигнућа, али да резултати могу бити и много бољи, те да управо Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период 2014-2018. година има за циљ да јасно дефинише циљеве и приоритете које треба реализовати како би се стекли услови за постизање још бољих резултата у области спорта, како на националном, тако и на међународном нивоу.

"Стратегија има за циљ да се кроз њену примену развије и унапреди спортска инфраструктура. Министарство је од свог оснивања, реализовало 482 пројекта за изградњу нових и реконструкцију, адаптацију и санацију постојећих спортских објеката у Србији. Спорт је навикао да помера границе, али савремана спортска инфраструктура сигурно би померила границе развоја не само спорта него и економије Србије", нагласио је државни секретар.

Top