Перуничић отворио обуку за израду Програма развоја спорта за централну Србију

"Програм развоја спорта одређује будућност спорта у вашем граду за наредне две године. Ваш програмски буџет ослањаће се на тај програм и зато је важно да буде урађен добро и квалитетно. Ми ћемо на годишњем нивоу проверавати напредак у односу на планиране циљеве и тражити доказе да је оно што је уложено једнако добијеним резултатима и да су постављени циљеви испуњени", рекао је Перуничић.

20151102_101125

Он је истакао да Министарство омладине и спорта има позитивна искуства са претходних обука и додао да је уверен да ће ове обуке значити како би јединице локалне самоуправе испуниле једну изузетно важну обавезу, а то је доношење Програма развоја спорта, усаглашеног са националном Стратегијом.

20151102_101153

Перуничић се захвалио партнерима, Сталној конференцији градова и општина и Спортском савезу Србије и пожелео учесницима обуке да текну довољно знања да ураде квалитетан Програм развоја спорта и да то знање поделе са својим колегама.

20151102_100039

На обуци ће учесницима бити представљена аналитика проблема и планирања при изради Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2014. — 2018. године и акционог плана, као и  мониторинг и евалуација, у складу са „Приручником за израду стратегије спорта у Јединицама локалне самоуправе“, а сазнаће и зашто је значајно да јединице локалне самоуправе имају Програме развоја спорта на својој територији, који су основни приоритети и општи циљеви Србије у области спорта и како се дефинишу, како се формира радна група за израду Стратегије, које су полазне основе за израду програма развоја, како се дефинишу активности, на који начин се врши евалуација и мониторинг спровођења Стратегије спорта и који су примери добре праксе.

20151102_101437

Према постојећем Закону о спорту јединице локалне самоуправе се у обавези да донесу програм развоја спорта на својој територији. На националном нивоу, усвојена је Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период 2014 — 2018. године и у складу са њом, јединице локалне самоуправе треба да креирају стратешке плановe развоја спорта за своју територију и да их најкасније до 6. јанура 2016. године доставе Министарству омладине и спорта.

Top