Отворена конференција "Заједно за младе"

„Сматрам да је задатак свих нас, министарства, јединица локалних самоуправа и невладиних организација да видимо шта је оно што у наредном периоду заиста можемо да урадимо за младе у Србији, а не да се осврћемо на резултате које смо постигли у прошлости. Свака институција, град и општина морају бити дом младих и морају имати отворена врата за све младе. Важно је да се чује глас младих на локалу, њихове потребе и конкретни планови и предлози за побољшање положаја младих у целој земљи. Верујем да је то и главна порука ове конференције“, рекао је министар Удовичић.

konfzajednozamlade

Циљ скупа је да кроз дијалог републичких и локалних власти, невладиних организација и омладинских радника, покрену питања заједничких циљева развоја омладинске политике у локалној заједници, али и на регионалном и републичком нивоу.

Посебан део конференције био је и први састанак Мреже за младе, засноване на потреби за још јачим међуинституционалним умрежавањем и креирањем јединствене онлајн платформе за размену стручног мишљења и отвореног дијалога између представника градова и општина, као и релевантних невладиних организација, а које се баве питањима омладинске политике. Мрежа за младе је механизам који омогућава да се локалне самоуправе међусобно упоређују и сазнају у којим областима рада и на који начин могу да унапреде ефикасност и квалитет својих услуга.

Top