ОТВОРЕН КОНКУРС РЕГИОНАЛНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА САРАДЊУ МЛАДИХ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Регионална канцеларија за сарадњу младих објавила је 16. октобра 2017. године јавни конкурс за подношење предлога пројеката у области промоције помирења у региону западног Балкана кроз јачање омладинске мобилности, сарадње и активизма.

Наведени конкурс чији је укупни фонд 900.000 евра састоји се од две приоритетне области:

  • интеркултурални дијалог;

  • активна партиципација и социјална инклузија.

Рок за достављање предлога пројекта је 15. новембар 2017. године.

Све релевантне информације о конкурсу заинтересовани могу пронаћи на званичном сајту Регионалне канцеларије за сарадњу младих http://www.rycowb.org/?page_id=180

__________________________________________________________

Регионална канцеларија за сарадњу младих представља независни институционални механизам за сарадњу младих западног Балкана, који је успостављен споразумом потписаним 4. јула 2016. године у Паризу. Уговорне стране су Албанија, Босна и Херцеговина, Косово*, Македонија, Црна Гора и Србија.

* Овај назив је без прејудицирања статуса и у складу је са Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1244 и мишљењем Међународног суда правде о декларацији о независности Косова.

 

Top