Отворен конкурс "Подршка иновативним приступима за повећање запошљавања и запошљивости младих“

Сврха овог конкурса је унапређење међусекторске сарадње – пре свега цивилног сектора са приватним сектором – по питању запошљавања и запошљивости младих и тестирање различитих модела подршке иновацијама.

Општи циљ конкурса јесте да се подрже иновативни приступи у решавању проблема запошљивости или запошљавања младих (од 15 до 30 година) кроз јачање партнерства организација цивилног друштва и приватног сектора.

Специфични циљеви конкурса су: 1. Подржати креирање радних места 2. Повећати запошљивост младих, њихову мобилност и флексибилност 3. Допринети предузетничком учењу за младе кроз формалну и неформалну едукацију 4. Повећати запошљивост младих жена и мушкараца који се суочавају са додатним баријерама приликом уласка на тржиште рада.

Рок за достављање пријава је до 15. децембра 2015. године. Резултати јавног конкурса биће објављени најкасније до краја јануара 2016. године, на званичној страници Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва. Оквирни почетак реализације одобрених пројеката је планиран за почетак фебруара 2016. године.

Више информација о самом конкурсу и начинима пријаве можете наћи ОВДЕ

Top