ОЕБС, Србија, безбедност: Питају се млади

Циљ радионица је био да се млади упознају са радом ОЕБС-а, изазовима безбедности младих, председавањем Србије ОЕБС-ом 2015. и испитивањем улоге младих у овом контексту.

Током радионица млади су се информисали о раду Организације за европску безбедност и сарадњу, Мисији ОЕБС-а у Србији и приоритетима председавања Србије ОЕБС-ом. Имали су прилику да разговарају о безбедности младих, мапирајући приоритетне изазове у овој области и дајући своје препоруке за њихово превазилажење.

Обзиром на то да су Швајцарска и Србија, заједничким радним планом у оквиру председавања, ставиле младе високо на агенду и предвиделе усвајање Акционог плана за младе наредне године, од велике важности је информисање младих о раду Организације као и Мисије у Србији и њихово активно укључивање у теме које их се тичу.

„Кровна организација младих Србије доставила је прикупљене идеје младих и Министарству омладине и спорта као коментар нацрту нове Националне стратегије за младе 2015-2025. која је у изради, што је од великог значаја у креирању најважнијег дугорочног документа у области омладинске политике“, рекла је Александра Кнежевић, руководилац Групе за међународну сарадњу Министарства омладине и спорта и чланица радне групе за председавање Србије ОЕБС-ом 2015. године.

Кнежевић, која је присуствовала неким од радионица, изразила је очекивање да ће председавање Србије ОЕБС-ом 2015. бити умногоме у знаку младих и различитих иницијатива у њиховом интересу од локалног, преко националног и регионалног нивоа. Радионицама у Србији присуствовали су и разговарали са младима и представници Мисије ОЕБС-а у Србији и Министарства спољних послова.

„Иако постоје донекле различите потребе на локалу, млади су кроз наше радионице идентификовали и неке универзалне теме у оквиру безбедности као изазов, почевши од чињенице да проблеме безбедности не везују само за насиље и физичку безбедност. Друге области безбедности које су препознали као важне тичу се најпре незапослености младих у смислу економске безбедности, механизама за партиципацију младих у смислу политичке безбедности, али и безбедности на интернету, у школама, у саобраћају и у контексту здравља и здравствених ризика“, објашњава пројект менаџерка КОМС-а Милена Стошић.

У следећој фази пројекта, група младих имаће прилике и да посети Стални савет ОЕБС-а у Бечу и Сталну мисију Србије при ОЕБС-у и другим међународним организацијама у Бечу. Завршни догађај на коме ће бити представљени резултати пројекта и препоруке младих биће одржан у првој половини децембра у Београду. Кровна организација младих Србије очекује да ће се рад са младима на сличан начин наставити и следеће године, те да ће се глас младих чути и материјализовати у виду реалних промена у заједници и унапређења безбедности младих.

Top