Одржана Скупштина Националне асоцијације канцеларија за младе

16. марта 2018.године у Палати Србија одржана је друга редовна Скупштина Националне асоцијације канцеларија за младе.

У уводном делу присутнима су се обратили државни секретар Предраг Перуничић, председник Националне асоцијације Канцеларија за младе, Џемалудин Паучинац, шефица мисије IOM у Србији, Лидија Марковић, Маја Кнежевић Ромчевић, представница Сталне конференције градова и општина и Марија Радовановић испред пројекта GIZ YEP.

Државни секретар је истакао значај Националне  асоцијације Канцеларија за младе у имплементацији омладинске политике на националном и локалном нивоу и изразио задовољство што Националне асоцијација канцеларија за младе данас има 108 чланица, док их је пре четири године било 56.

- Министарство омладине и спорта, као и сви актери у омладинском сектору су свесни да је неопходно да Националне асоцијације канцеларија за младе својим радом подстиче даље умрежавање канцеларија за младе, изградњу капацитета координатора, размену знања и искустава, промовише потребе и ставове младих, остварује сарадњу са партнерима на локалном, националном и међународном нивоу - рекао је Перуничић.

У радном делу Скупштине изабрани су председник и чланови/це председништва. За председника Националне канцеларије за младе изабран је Џемалудин Паучинац, директор КЗМ Нови Пазар, који је и до сада обављао ту функцију, а за чланове председништва Милош Цолић – КЗМ Пирот, Тања Глишић Матић – КЗМ Лозница, Маја Жмукић - КЗМ Београд, Никола Радевић КЗМ Краљево, Дане Мандић –КЗМ Бечеј и Александар Стојановић – КЗМ Лесковац. Одлуком Скупштине измењен је статут организације, а најзначајнија промена односи се на промену имена, тако даНационална асоцијације канцеларија за младе мења име у Национална канцеларија за младе, скраћено Национална КЗМ.

 

Top