Одржана јавна расправа о Предлогу стратегије за младе и у Новом Саду - Партнерски однос са младима је једини исправан пут

Јавна расправа о Предлогу стратегије за младе у Републици Србији за период од 2022. до 2030. године одржана је и у Новом Саду. Ова, као и претходне две јавне расправе које су одржане у Новом Пазару и Ужицу, окупиле су велики број учесника који су изнели низ добрих предлога и сугестија који могу знатно допринети квалитету нове Стратегије за младе.

Директна комуникација са младима je најбољи начин да дођемо до заједничких одлука које су у њиховом интересу. Управо због тога нову Националну стратегију за младе у Републици Србији за период од 2022. до 2030. године креирамо уз широк консултативан процес са младима и свим заинтересованим странама. Једногодишњи процес консултација одвијао се како онлајн, тако и кроз директне сусрете са младима и онима који раде са младима, и на тај начин је дата могућност великом броју младих да активно делују и да буду равноправни учесници у креирању нове Стратегије за младе.

Следећа јавна расправа на ову тему заказана је за среду, 17. август у Београду, а затим следе Ниш и Косовска Митровица.

Top