Одржана девета седница Савета за младе

Председник Савета за младе, министар омладине и спорта Вања Удовичић председавао је деветом седницом Савета за младе, која је одржана 17. септембра, на којој је размотрен Предлог Акционог плана за спровођење Националне стратегије за младе за период од 2018. до 2020. године након процеса јавних консултација.

,,Акциони план за спровођење Националне стратегије за младе за период од 2018. до 2020. године има за циљ да се од стране свих органа, институција, организација и појединца, као и свих других заинтересованих субјеката, реализују стратешки циљеви Националне стратегије за младе на један оптималан и свеобухватан начин у пуној сихронизацији свих који реализују тај план.“, истакао је министар Удовичић.

У складу са начелима омладинске политике и досадашњом праксом у поступцима припреме јавних политика, Министарство омладине и спорта организовало је до сада пет округлих столова са позивом да се сви заинтересовани укључе у израду овог стратешког документа. Од самог почетка, у изради документа учествовали су и представници  удружења младих и за младе, савеза, институција, локалних канцеларија за младе и сами млади и тиме дали велики допринос његовом квалитету.

Top