Одржан симпозијум „Заједничка визија – запошљавање младих у Србији“

Циљ пројекта је да се унапреде услови за боље позиционирање младих на тржишту рада, компанијама омогући већа доступност потребних кадрова и подстакне предузетништво у Србији.

Према најновијим подацима Анкете о радној снази највећа стопа незапослености у Србији од преко 48% евидентирана међу популацијом од 15 до 24 године. На основу евиденције НСЗ из јуна ове године просечан незапослени млади човек у Србији стар је 24 године има средње образовање и незапослен је две године, речено је, између осталог, на отварању међународног симпозијума „Заједничка визија – запошљавање младих у Србији“, који се у организацији Немачке организације за међународну сарадњу ГИЗ одржао 22. и 23. септембра у београдском Сава центру, поводом покретања Националног дијалога за подстицање запошљавања младих у Србији.

Према речима Весне Видојевић из Министарства омладине и спорта незапосленост младих је највећи економски и друштвени изазов у Србији. Осим значајног броја незапослених други велики изазов је огромна неактивност младих на тржишту рада, будући да више од 79% младих између 15 и 24 године не предузима ништа како би пронашли посао. Трећи велики изазов је чињеница да је 25% младих старости од 18 до 24 године потпуно искључена из друштва: нема их у систему образовања, нису евидентирани на тржишту рада, нити су запослени.

GIZ

Пројекат иницира стручни Национални дијалог за подстицање запошљавања младих људи, који ће препоруке, искуства и знања стечена у току спровођења пројекта интегрисати у политички дијалог у оквиру Немачко-српске иницијативе за одрживи раст и запошљавање.

„Истовремено, млада особа ће бити у жижи активности свих учесника пројекта. Млади ће бити подршка својим вршњацима и преносиоци кључних порука и искустава о могућностима и начинима да се дође до посла, и најмеродавнији у оцени колико су понуђена решења током реализације пројекта успела да им омогуће бољу перспективу за запошљавање“, истакла је Марија Радовановић, виша менаџерка ГИЗ пројекта „Подстицање запошљавања младих“.

Према њеним речима, сврха симпозијума је да се кроз размену искустава свих учесника и на основу веома успешних резултата ГИЗ-ових пројеката „Професионална оријентација у Србији”, “Јачање структура за оснаживање и партиципацију младих у Србији” и „Реформа средњег стручног образовања у Србији”, дефинишу најефикаснији механизми за  стратешко повезивање свих социјалних партнера на различитим нивоима, ради бољег усклађивања  економске и образовне политике. Циљ је да се унапреде услови за боље позиционирање младих на тржишту рада, компанијама омогући већа доступност потребних кадрова и подстакне предузетништво у Србији.

На скупу су учествовали високи представници надлежних министарстава, домаћи и светски стручњаци за реформу образовних политика у складу са потребама тржишта, представници невладиних организација које се баве овом проблематиком, представници Фискалног савета, привредних удружења и реномираних компанија које послују у Србији, као и успешни млади предузетници, представници удружења младих и незапослених младих, којима је овај пројекат и намењен.

Top