Одржан састанак са координаторима Подгрупа за израду Националне стратегије развоја спорта за период од 2021-2031. године и Акциони план за њено спровођење

У Палати Србија 22. септембра одржан је први састанак чланова Прве подгрупе за израду Националне стратегије развоја спорта за период од 2021. до 2031. године и Акционог плана за њено спровођење.
После тога, одржан је састанак са координаторима Подгрупа које ће обављати припрему материјала за седнице Радне групе.

 

Top