Обраћање министра Удовичића на 25. Копаоник бизнис форуму

Mинистар омладине и спорта Вања Удовичић учествовао је на традиционалном 25. Копаоник бизнис форуму, коjи организуjу Савез економиста Србиjе и Удружење корпоративних директора Србиjе, у партнерству с компаниjом Mastercard.

Током свог обраћања у панелу „Људи у фокусу – здрава економија”, министар Удовичић је говорио о циљевима, приоритетима, активностима, пројектима и резултатима Министарства омладине и спорта.

„Један је од приоритета државе је адекватна подршка младима у стварању услова за бољи научни и истраживачки рад и уопште њихов професионални развој. Како би млади у Србији били активни и равноправни учесници у свим областима друштвеног живота и имали једнака права и могућности за развој својих потенцијала, Влада Републике Србије је основала Фонд за младе таленте Републике Србије. Од 2014. године до данас повећан је број стипендиста за студије у Србији са 1000 на 1300, а износ стипендије са 25.000 динара на 30.000 динара месечно. У наредним годинама планиран је наставак овог тренда, односно повећање броја стипендираних студената за минимум 50 по години. Повећање броја стипендиста и износа стипендија показује да Министарство омладине и спорта и Влада Републике Србије вреднују залагање, знање, резултате и успехе младих талената“, рекао је министар Удовичић.

Министарство омладине и спорта је закључило више од 25 уговора и споразума о сарадњи са компанијама и институцијама у циљу подршке младима у њиховом професионалном развоју. Кроз ову сарадњу стипендистима Фонда је омогућено да похађају радионице и обуке за стицање професионалних знања и вештина. Кроз овај вид сарадње стипендистима Фонда је омогућено похађање стручних пракси, а најбољи су добили могућност запослења.

Министар Удовичић је говорио и о циљу побољшања квалитета живота младих у Србији тако што Министарство омладине и спорта велику пажњу посвећује стварању услова за повећање запошљивости и самозапошљивости младих. За реализацију овог циља финансирано је 136 пројеката удружења и јединица локалне самоуправе кроз које је запослено, односно самозапослено преко 1.000 младих, на стручној пракси било је преко 1.600 младих,  док је скоро 14.000 прошло обуке за побољшање компетенција за запошљивост и отворено је 10  пословних инкубатора.

Будући да је питање запошљавања и предузетништва младих питање у коме важну улогу има привреда потписан је Споразум о сарадњи са Привредном комором Србије и са Развојном агенцијом Србије, а министарство је подржало оснивање и рад Савета за омладинско предузетништво при ПКС.

Министар је истакао и да је један од циљева стварање здраве нације и брига о здравом развоју младих. Нагласио је да још у раној младости треба научити највише вредности: тимски рад и поштовање начела фер плеја, и да тако можемо бити сигурни да ће нам деца израсти у добре и здраве људе.

Током свог обраћања министар Удовичић је говорио и о спорту, нагласивши да је спорт једно од највећих достигнућа савременог друштва и саставни део културе сваког друштва, које има за циљ да развија и промовише културне вредности, да социјализује људе, гради темеље вредности, промовише толеранцију, не оспорава верске, политичке, расне, сексуалне различитости, јача сарадњу и партнерство међу државама.

 „Посебан интерес Републике Србије је финансирање међународних такмичења која се одржавају код нас у организацији гранских спортских савеза. Због добре организације међународних такмичења која су се одржавала претходних година стечен је велики углед код спортских радника у већини страних земаља где спорт има веома важну друштвену, али и привредну улогу. Велика је корист од организације међународних такмичења, како у погледу промоције наше државе и промоције градова организатора такмичења, тако и у погледу остварене финансијске добити од туристичке понуде“ истакао је министар Удовичић. 

На 25. Копаоник бизнис форуму је присуствовало је више од 1000 учесника - представника Владе, НБС, домаћих и страних привредника, амбасадора, дипломата, представника међународних финансијских инвестиција, економских аналитичара, теоретичара, међународних експерата, као и представника медија.

 

Top