Објављени јавни конкурси за програме и пројекте од јавног интереса у областима омладинског сектора

Министарство омладине и спорта у складу са Законом о младима („Службени гласник РС”, број 50/11), Правилником о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора („Службени гласник РС”, број 30/18) и Планом извршења Министарства омладине и спорта за 2018. годину,

расписује

ЈАВНЕ КОНКУРСЕ

ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА

ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА, И ТО:

 1. Јавни конкурс за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу;
 2. Jавни конкурс за стимулисање различитих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих;
 3. Jавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за спровођење циљева Националне стратегије за младе и програма „Млади су закон”;
 4. Jавни конкурс за развој и спровођење омладинске политике;
 5. Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката у областима омладинског сектора који су одобрени од стране Европске комисије.

Право учешћа на конкурсима:

Право учешћа на конкурсу 1 имају локалне самоуправе које имају основану канцеларију за младе, у складу са чланом 22. Закона о младима;

Право учешћа на конкурсима 2, 3, 4 и 5 имају удружења младих, удружења за младе и њихови савези који су регистровани на територији Републике Србије; који су уписани у Јединствену евиденцију удружења младих, удружења зa младе и њихових савеза, у складу са Правилником о садржини и начину вођења јединствене евиденције удружења младих, удружења за младе и њихових савеза („Службени гласник РС”, број 1/12) коју води Министарство омладине и спорта.

Рок и начин пријављивања на конкурс:

Рокови за достављање предлога програма и пројеката су 15 дана од дана објављивања конкурса, односно до 15. маја 2018. године.

Конкурсна документација се предаје на писарницу министарства или шаље поштом (обичном поштом, пост експрес, курирском службом, пошиљком са потврђеним уручењем, доставном службом и сл.), с тим да је неопходно да конкурсна документација послата поштом стигне на писарницу у року за конкурисање, односно до 15. маја 2018. године до 15:30 часова. Благовремена је и пријава послата препорученом пошиљком (са ознаком „R” и бројем пошиљке) која је предата пошти у року за конкурисање (закључно са последњим даном рока за конкурисање, односно 15. маја 2018. године).

Конкурсна документација:

Конкурсна документација са Смерницама за подносиоце пројеката може се преузети овде:

 1. Јавни конкурс за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу;
 2. Jавни конкурс за стимулисање различитих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих;
 3. Jавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за спровођење циљева Националне стратегије за младе и програма „Млади су закон”;
 4. Jавни конкурс за развој и спровођење омладинске политике;
 5. Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката у областима омладинског сектора који су одобрени од стране Европске комисије;
 6. Правилник о садржини и начину вођења јединствене евиденције удружења младих, удружења за младе и њихових савеза.

Министарство ће током трајања конкурса организовати „отворена врата” за консултације у вези објављених конкурса са заинтересованим подносиоцима пројеката 8. маја 2018. године у периоду од 12.30 до 15 часова. Заинтересовани могу да се пријаве на мејл konkursi.omladina@mos.gov.rs. Након пријаве, министарство ће подносиоцима пријаве послати мејл са додатним детаљима.

 

 

Top