Објављен јавни конкурс за пројекте од јавног интереса у областима омладинског сектора

Министарство омладине и спорта у складу са Законом о младима („Службени гласник РС”, број 50/11), Правилником о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора („Службени гласник РС”, број 30/18) и Планом извршења Министарства омладине и спорта за 2021. годину,

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПРОЈЕКТЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА

ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА, И ТО:

  1. Јавни конкурс за подршку изради докумената јавних политика и прописа.

Право учешћа на конкурсу:

Право учешћа на конкурсу имају удружење младих, удружење за младе или њихов савез који је уписан у Јединствену евиденцију удружења младих, удружења зa младе и њихових савеза, у складу са Правилником о садржини и начину вођења јединствене евиденције удружења младих, удружења за младе и њихових савеза („Службени гласник РС”, број 1/12), коју води Министарство омладине и спорта.

Рок и начин пријављивања на конкурс:

Рокови за достављање предлога програма и пројеката су 15 дана од дана објављивања конкурса, односно до 29. априла 2021. године.

Конкурсна документација се предаје на писарницу министарства или шаље поштом (обичном поштом, пост експрес, курирском службом, пошиљком са потврђеним уручењем, доставном службом и сл.), с тим да је неопходно да конкурсна документација послата поштом стигне на писарницу у року за конкурисање, односно до 29. априла 2021. године до 15:30 часова. Благовремена је и пријава послата препорученом пошиљком (са ознаком „R” и бројем пошиљке) која је предата пошти у року за конкурисање (закључно са последњим даном рока за конкурисање, односно 29. априла 2021. године).

Конкурсна документација:

Конкурсна документација са Смерницама за подносиоце пројеката.

  1. Јавни конкурс за подршку изради докумената јавних политика и прописа.

Модел правилно попуњеног ОПК обрасца.

Top