Објављен jавни конкурс за програме и пројекте од јавног интереса у областима омладинског сектора

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

у складу са Законом о младима („Службени гласник РС”, број 50/11), Правилником о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора („Службени гласник РС”, бр. 8/12, 11/13 и 15/16) и Планом извршења Министарства омладине и спорта за 2017. годину,

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА

ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА, И ТО:

 

  1. Јавни конкурс за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу.

Право учешћа на конкурс имају јединице локалне самоуправе које имају основану канцеларију за младе, у складу са чланом 22. Закона о младима.

Рок за достављање предлога програма и пројеката је 15 дана од дана објављивања конкурса, односно до 25. сепембра 2017. године.

Конкурсна документација се предаје на писарницу министарства или шаље поштом (обичном поштом, пошиљка са потврђеним уручењем  - „А” и „АА”, пост експрес, достава курирском или доставном службом и сл.), с тим да је неопходно да конкурсна документација приспе на писарницу у року за конкурисање, односно до 25. сепембра 2017. године до 15:30 часова.

Благовремена је и пријава послата препорученом пошиљком (са ознаком „R” и бројем пошиљке) која је предата пошти у року за конкурисање (закључно са последњим даном рока за конкурисање), односно 25. сепембра 2017. године.

Пријаве се достављају у једној запечаћеној коверти, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту, искључиво по правилима наведеним у Смерницама за подносиоце програма или пројекта. Конкурсна документација се предаје на писарницу министарства или поштом на адресу:

Министарство омладине и спорта

Сектор за омладину

Булевар Михајла Пупина 2

11070 Београд

На предњој страни коверте, у горњем левом углу, мора бити наведен назив и адреса подносиоца пријаве, назив и област конкурса. Испод адресе министарства мора бити наведена напомена: НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ИСТЕКА РОКА ЗА КОНКУРИСАЊЕ.

Конкурсна документација:

Конкурсна документација са Смерницама за подносиоце програма или пројеката може се преузети овде:

Јавни конкурс за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу

и лично у Министарству омладине и спорта, Сектор за омладину, Београд, Булевар Михајла Пупина 2, трећи спрат, канцеларија број 311.

За додатне информације можете се обратити на број телефона: 011/311-33-19 или путем електронске поште на адресу:  konkursi.omladina@mos.gov.rs.

Top