Обавештење о продужењу рока

Министарство омладине и спорта, дана 29. октобра 2021. године, објавило је јавне позиве за пријаву предлога програма, односно пројеката који ће се финансирати у 2022. години, и то:

  • ГОДИШЊИ ПРОГРАМИ, ОДНОСНО ПРОЈЕКТИ У ОБЛАСТИ СПОРТА КРОЗ ИЗГРАДЊУ, ОПРЕМАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (за финансирање програма, односно пројеката у јединицама локалне самоуправе из четврте групе развијености),
  • ИЗГРАДЊА, ОПРЕМАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (приоритет имају програми, односно пројекти који се односе на финансирање радова на спортским објектима чија је изградња започета али није завршена, као и њихово стављање у употребу) и
  • ИЗГРАДЊА СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА ЗА ПОТРЕБЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА ПОТРЕБАМА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ.

Имајући у виду да је отежана здравствена ситуација на територији Републике Србије која је изазвана епидемијом заразне болести COVID-19 узроковала потешкоће у припреми пријава предлога програма, односно пројеката у локалним самоуправама, Министарство омладине и спорта продужава рок за подношење предлога пројеката, тако да: КРАЈЊИ РОК ЗА ДОСТАВУ ПРИЈАВА ЈЕ 17. ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ.

Top