Обавештење – новина у вези са конкурсом Фонда за стипендирање студената на студијама у иностранству

Министарство омладине и спорта и Фонд за младе таленте Републике Србије обавештавају кандидате који су у процесу прикупљања документацијe за подношење пријаве на Конкурс за стипендирање најбољих студената студија другог и трећег степена на универзитетима земаља чланицa Европске уније и Европске асоцијације за слободну трговину (EFTA) и на водећим светским универзитетима за школску 2016/2017. годину да, у складу са одредбама члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку, приликом подношења пријаве нису у обавези да доставе уверење о држављанству, осим у случају када изричито изјаве да ће уверење о држављанству прибавити сами.

Образац изјаве којом кандидат даје сагласност органу да прибави уверење о држављанству на основу личних података о којима се воде службене евиденције или се обавезује да ће сам прибавити тражено уверење о држављанству не старије од шест месеци можете преузети ОВДЕ.

Top