О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
Сектор за управљање пројектима

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПРОДУЖЕЊУ РОКА 

ЗБОГ ПРОГЛАШЕНЕ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
ПРОДУЖАВА СЕ РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА 
ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА 
ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТУ:

РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА 
МАЛИХ СПОРТСКИХ ТЕРЕНА
НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ОБЈАВЉЕНОМ 
ДАНА 16. АПРИЛА 2014. ГОДИНЕ

КРАЈЊИ РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЈЕ 20. МАЈА 2014. ГОДИНЕ

Top