Младима неопходно више каријерног вођења и саветовања

У уводном обраћању учесницима скупа ― каријерним практичарима, наставницима, представницима канцеларија за младе, удружења и институција, помоћник министра за омладину у оквиру Министарства омладине и спорта Снежана Клашња истакла је значај даљег развоја услуга каријерног вођења и саветовања по запошљивост младих.

Снежана Клашња, Euroguidence

Кључна тема конференције била је даљи развој система каријерног вођења и саветовања са посебним фокусом на средње образовање и могућности коришћења информационо-комуникационих технологија  у каријерном вођењу (вебинари, скајп конференције и семинари, интернет курс за наставнике и сл.).

Снежана Клашња, Euroguidence

Иако је систем каријерног вођења успостављен, само 19% младих користило је неку од услуга, резултати су последњег истраживања о положају и потребама младих које спроводи ово министарство. Још више забрињава чињеница да је терироријална распрострањеност и доступност услуга далеко лошија у региону Шумадије и Западне Србије где се само 2,4% младих сусрело са каријерним услугама у поређењу са 33% у Београду.

Министарствo омладине и спорта је у новој Националној стратегији за младе и Предлогу националног програма запошљавања младих до 2020. године посветило доста пажње каријерном вођењу. Мерење ефеката пружених услуга каријерног вођења и саветовања потврђују да је каријерно вођење у директној релацији са бољом запошљивости и да се свако улагање у ове услуге дугорочно исплати.

Снежана Клашња, Euroguidence

На конференцији су гостујући експерти представили достигнућа Хрватске на овом плану, концепт учења на радном месту уз навођење различитих облика које он подразумева и истакли значај подизања свести доносилаца одлука о дугорочној користи за друштвени и економски развој које доноси улагање државе у каријерно вођење и саветовање.

Top