Министарство омладине и спорта расписује јавни позив за 2022. годину за достављање предлога посебног програма у области спорта у Републици Србије са дефинисаним програмским задатком

У складу са чл. 112, 113. и 118. став 11. Закона о спорту („Службени гласник РС”, брoj 10/16), а у вези са чланом 21. ст. 5. и 6. Правилника o одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта („Службени гласник РС”, брoj 64/16 и 18/20), Министарство омладине и спорта

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА 2022. ГОДИНУ

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПОСЕБНОГ  ПРОГРАМA У ОБЛАСТИ СПОРТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

СА ДЕФИНИСАНИМ ПРОГРАМСКИМ ЗАДАТКОМ:

„ОПРЕМАЊЕ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА СПОРТСКОМ ОПРЕМОМ И РЕКВИЗИТИМА У ОKВИРУ ЗАТВОРЕНИХ ПРОСТОРА, И ТО ВЕЛИКИХ И МАЛИХ СПОРТСКИХ  ШКОЛСКИХ САЛА

Рок за достављање предлога програма је 8 дана од објављивања Јавног позива.

Право учешћа по Јавном позиву:

Предлоге посебног програма могу у складу са чланом 116. став 4. Закона о спорту да подносе Олимпијски комитет Србије, Параолимпијски комитет Србије и Спортски савез Србије у своје име и у име својих чланова, као и друге организације у области спорта.

Документација:

Документација за подносиоце предлога програма и пројеката, Програмски задатак опремање школа опремом и реквизитима можете преузети ОВДЕ и Образац 5 посебног програма можете преузети ОВДЕ, као и Правилник o одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта („Службени гласник РС”, брoj 64/16 и 18/20), можете преузети ОВДЕ.

www.mos.gov.rs

или се може преузети лично у Министарству омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, приземље, канцеларија број 4.

За додатне информације можете се обратити на број телефона: + 381 11 301 4004 или путем електронске поште на адресу:

sport@mos.gov.rs

Top