Министарство омладине и спорта расписује јавни позив за 2020. годину за достављање предлога посебног програма у области спорта у Републици Србији са дефинисаним програмским задатком:„Опремање основних и средњих школа спортском опремом и реквизитима"

Министарство омладине и спорта расписује јавни позив за 2020. годину за достављање предлога посебног програма у области спорта у Републици Србији са дефинисаним програмским задатком: „Опремање основних и средњих школа спортском опремом и реквизитима у оквиру затворених простора, и то великих и малих спортских школских сала"

Рок за достављање предлога програма је осам дана од објављивања Јавног позива.

Право учешћа по Јавном позиву:

Предлоге посебног програма могу у складу са чланом 116. став 4. Закона о спорту да поднесу Олимпијски комитет Србије, Параолимпијски комитет Србије и Спортски савез Србије у своје име и у име својих чланова, као и друге организације у области спорта.

Документација:

Документацију подносиоци предлога програма и пројеката могу преузети ОВДЕ и ОВДЕ, као и Правилник o одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта („Службени гласник РС”, бр. 64/16 и 18/20), могу преузети ОВДЕ или могу преузети лично у Министарству омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, приземље, канцеларија број 3.

За додатне информације можете се обратити на број телефона: + 381 11 301 4003 или путем електронске поште на адресу:

 

Top