Министарство омладине и спорта објавило је јавне позиве

Министарство омладине и спорта објавило је јавне позиве за:

  • ГОДИШЊЕ ПРОГРАМЕ ОДНОСНО ПРОЈЕКТЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА КРОЗ ИЗГРАДЊУ, ОПРЕМАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (За финансирање програма односно пројеката у јединицама локалне самоуправе из четврте групе развијености.)
  • ПРИЈАВУ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА РАДИ УЧЕШЋА У ПРОГРАМУ ОДНОСНО ПРОЈЕКТУ ИЗГРАДЊЕ, ОПРЕМАЊА И ОДРЖАВАЊА СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (Приоритет имају програми односно пројекти који се односе на финансирање радова на спортским објектима чија изградња је започета али није завршена, као и њихово стављање у употребу.)
  • ПРИЈАВУ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА РАДИ УЧЕШЋА У ПРОГРАМУ/ПРОЈЕКТУ: ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПОТРЕБАМА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ (Основни циљ пројекта је стварање услова за обезбеђење приступачности постојећих спортских објеката особама са инвалидитетом.)

КРАЈЊИ РОК ЗА ДОСТАВУ ПРИЈАВА ЈЕ ДО 1. ЈУН 2019. ГОДИНЕ.

 

 

Top