Међународно представљање Извештаја о спровођењу омладинске политике у Републици Србији у периоду од 2008. до 2014. године

Након две посете Србији и континуиране размене информација о процесима који су се одвијали у омладинском пољу Републике Србије у периоду од 2008. до 2014. године, експертски тим Савета Европе данас је представио своје налазе.

,,Већину ових налаза и препорука ми смо већ имали прилике да чујемо 6. фебруара, када је у Београду организовано јавно слушање и национално представљање Извештаја. Ценећи стручност и године искуства у омладинском пољу Савета Европе, Министарство омладине и спорта иницирало је процес евалуације омладинске политике у Републици Србији, са жељом да сви налази и препоруке допринесу још квалитетнијем креирању и спровођењу омладинске политике наше земље“, рекао је министар омладине и спорта Вања Удовичић.

Он је истакао да је евалуација затражена у изузетно важном тренутку за Министарство омладине и спорта – пред сам почетак израде нове Националне стратегије за младе за период 2015-2025. године, како би се на бази препорука експертског тима овај стратешки акт од изузетног значаја за младе учинио још бољим.

,,С тим у вези, Влада Републике Србије је 27. фебруара 2015. године усвојила нову Националну стратегију за младе за период 2015-2025. године, а закључци Извештаја су управо оно што Министарство планира да предузме у наредном периоду: интензивирање сарадње са партнерима на свим нивоима - од локалног до међународног, поспешивање развоја локалне омладинске политике и, наравно, укључивање младих у процес доношења одлука“, поручио је министар омладине и спорта.

Удовичић је констатовао да су у протеклих осам година поствљени јаки темељи за развој омладинске политике у Републици Србији, пре свега кроз усвајање Националне стратегије за младе 2008. године и Закона о младима 2011. године.

,,Пуно је урађено на успостављању системске бриге о младима - само Министарство омладине и спорта постало је стабилно унутар структуре Владе, отварају се канцеларије за младе на локалном нивоу, Фонд за младе таленте карактеришу значајни резултати и подршка младима, у области међународне сарадње препознати смо као један од лидера у омладинском пољу на регионалном и европском нивоу. У наведеном периоду дали смо и снажан подстицај јачању омладинског цивилног сектора, кроз редовне програме финансирања пројектних активности младих, изградњу капацитета удружења младих и за младе, помоћ неформалним групама младих и младим појединцима. Уз подршку Министарства, Кровна организација младих Србије, основана 2011. године као највише независно представничко тело младих, постала је део Европског форума младих“, рекао је министар Удовичић.

Према речима министра, заговарачки процес за препознавање и признање омладинског рада и радника ће се наставити, као и препознавање и вредновање неформалног образовања стеченог у омладинском раду, активнији рад са младима из осетљивих група, активна улога у процесу евроинтеграција наше земље кроз активности у омладинском и спортском пољу, пре свега кроз допринос оснивању агенције за ЕРАЗМУС+ програм.

,,Залагаћемо се и за унапређење сарадње, мобилности, активизма и информисаности младих на регионалном нивоу кроз оснивање Уније младих Западног Балкана и даћемо допринос председавању Републике Србије Организацијом за европску безбедност и сарадњу у 2015. години. Свесни смо да додатне напоре треба да предузмемо на пољу успостављања система редовног и транспарентног мониторинга и евалуације спровођења омладинске политике, подржаћемо изградњу локалне инфраструктуре намењене младима кроз развој услуга омладинских клубова и центара. Ставићемо посебан фокус на подршку запошљавању младих и омладинском предузетништву, трудићемо се да им максимално олакшамо процес транзиције из света образовања на тржиште рада. Дугорочни приоритет нам остаје укључивање свих заинтересованих младих у консултативне процесе на локалном, регионалном и националном нивоу, даља деполитизација управљања националним и локалним Саветима за младе и локалним канцеларијама за младе, боља координација локалних политика и јачање капацитета државних званичника за проблеме и потребе младих“, закључио је Удовичић.

Представници Савета Европе похвалили су чињеницу да је представљању Извештаја делегација Министарства омладине и спорта присуствовала у најјачем саставу – министар омладине и спорта Вања Удовичић, државни секретар за омладину Ненад Боровчанин и помоћник министра за омладину Снежана Клашња – што свакако показује спремност Владе да се бави тешким и озбиљним питањима у вези са омладином.

Top