Међународни дан младих 2016

Обраћaјући се младима, волонтерима, представницима локалне самоуправе и свим присутнима, помоћница министра је указала на позитиван тренд који је Министарство омладине и спорта у последњих годину дана постигло у непосредној сарадњи са младима, државним институцијама и партнерима, на пољу смањења незапослености младих, јачању регионалне омладинске сарадње и партиципације младих кроз међународне волонтерске кампове. „Резултати које смо постигли још увек нису довољни јер су и многи изазови пред нама, попут негативног демографског тренда, тешкоћа у запошљавању и осамостаљењу младих. То су сигурно поља на којима ћемо радити у наредном периоду и где су нам глас и активизам младих неопходни”, поручила је Клашња.

KosjericDanMladih

Генерална скупштина Уједињених нација прихватила је 1999. године препоруку Светске конференције министара надлежних за омладину да се 12. август прогласи за Међународни дан младих. У Републици Србији се тај дан обележава од 2007. године, када је образовано Министарство омладине и спорта. Ове године Међународни дан младих се широм света обележава под слоганом „На путу ка 2030. години: искорењивање сиромаштва и достизање одрживе потрошње и производње”. У корак са дешавањима на светском нивоу, Министарство омладине и спорта у сарадњи са удружењима и канцеларијама за младе, обележава широм Србије Међународни дан младих кроз целодневне програме културног и образовног карактера и јавне трибине у циљу скретања пажње на питања младих и важност стварања услова за унапређење њиховог положаја и већу укљученост у друштво.

Top