Конференција “Бољи услови за запошљавање младих”

У Београду je одржана конференција коју је организовала Унија послодаваца Србије, а поводом представљања истраживања “Бољи услови за запошљавање младих“. На конференцији се обратила и Снежана Клашња, помоћник министра за омладину. Унија послодаваца Србије спровела је истраживање у сарадњи са Савезом самосталних синдиката Србије, УГС Независност, Министарством омладине и спорта, Националном службом за запошљавање и Инфостудом, а уз подршку агенције Solidar Suisse/Swiss Labour Assistance SLA, на узорку од 259 малих, средњих и великих предузећа током летњих месеци ове године, а обухваћен је узорак од 1. 141 младих. Помоћник министра за омладину, Снежана Клашња истакла је да је питање запошљавања највећи изазов са којим се млади у Србији данас суочавају у условима економске кризе. Такође је истакла спремност младих, да се уз неформално образовање боље припреме за захтеве тржишта рада и тиме активно допринесу повећању своје запошљивости. Министарство омладине и спорта је у оквиру активности на спровођењу циља Националне стратегије за младе: Подршка запошљавању, смозапошљавању и предузетништву младих, финансирало преко 70 пројеката, са 54 милиона динара, у којима је учествовало преко 40.000 младих, који су информисани о могућностима, обучени за активно тражење посла, предузетништво, започињање сопственог посла, писање бизнис плана, маркетинга, радне етике и сл. Поред овога, нагласила је значај успостављања система каријерног вођења и саветовања, на основу Стратегије каријерног вођења и саветовања, чије спровођење координише Министарство омладине и спорта.
Top