Каријерно вођење и саветовање – концепт и иновације

Конференцију под називом „Каријерно вођење и саветовање – концепт и иновације" отворили су помоћница министра из Министарства омладине и спорта Снежана Клашња, помоћница министра из Министарства просвете, науке и технолошког развоја Снежана Марковић, помоћница министра из Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Љиљана Џувер, координатор програма фондације Solidar Suisse Никола Микашиновић,  и генерална директорка Београдске отворене школе Весна Ђукић.

У уводном обраћању помоћница министра, Снежана Клашња, је истакла да се у ово време, тачно пре шест година, спроводила јавна расправа о Предлогу стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији, чију је основну верзију иницијално припремила Београдска отворена школа у сарадњи са ресорним министарствима, а чију примену је од 2010. до 2014. године координирало Министарство омладине и спорта.

Извештаји о спровођењу Стратегије сведоче о томе да су постигнути значајни резултати, за шта је потврда добијена и од стране европских експерата у овој области. Национална делегација Републике Србије се прошле недеље вратила из Финске са 19. састанка Европске мреже политике целоживотног вођења, на којем је српска делегација имала част да од 30 држава чланица мреже, управо Република Србија колегама из иностранства пренесе своје искуство у погледу координације и сарадње у спровођењу Стратегије каријерног вођења и саветовања. Радна група која је зарад праћења спровођења Стратегије успостављена као механизам сарадње, као и бројни резултати који су у претходних пет година постигнути, наишли су на велике похвале.

У делу конференције који се бавио спровођењем активности каријерног вођења и саветовања  у локалној заједници, Весна Видојевић из Сектора за омладину је истакла  значај међусекторске сарадње и локалних канцеларија за младе, којима се млади првенствено обраћају да би били информисани о могућностима за наставак школовања и запошљавање.

Конференција која је имала за циљ да еминентни стручњаци, представници школа и практичари  разговарају о изазовима и приликама за даљи развој и могућим иновацијама у систему целоживотног каријерног вођења, у складу са важећим стандардима у земљама Европске уније, организовала је Београдска отворена школа уз финансијску подршку Solidar Suisse/Swiss Labour Assistance ‒ Канцеларије у Србији.

Top